Hallo, wij zijn Ecodorp Wageningen. Zullen we de wereld samen mooier maken? Lokaal en bij onszelf!

Kernwaarden

Ecodorp Wagenigen heeft de volgende kernwaarden die hieronder zullen worden toegelicht: Duurzaam; Samenvoorzienend; Gastvrijheid en Gemeenschap.

1. Duurzaam We streven naar duurzaamheid op zowel ecologisch als sociaal vlak. De inpassing van het ecodorp binnen het lokale ecosysteem staat hierbij centraal. We willen niet alleen de huidige natuurwaarden in stand houden, maar deze zelfs verrijken. Over het hele terrein is aandacht voor het in stand houden en vergroten van de biodiversiteit. We bouwen onze huizen op een zo duurzaam mogelijke manier, waarbij we gebruik maken van innoverende technieken. We bouwen zo veel mogelijk met lokale en/of (gerecyclede) materialen en kopen enkel natuurvriendelijke bouwmaterialen waarbij we kijken naar ecologische impact van het materiaal in de brede zin van het woord. Ook andere benodigdheden worden gerecycled of komen zoveel mogelijk uit lokale bronnen. We produceren ons eigen voedsel op diervriendelijke wijze, volgens permacultuuren agrobosbouwprincipes, waarmee we hoge natuurwaarden stimuleren. De tuin bestaat ten dele uit een klassieke moestuin waarin een grote diversiteit aan groenten, fruit en kruiden groeit, en ten dele uit meerjarige eetbare planten. We eten voornamelijk wat in de tuin groeit. Daarnaast gebruiken we uitsluitend biologische producten. Ook sociale duurzaamheid is deel van het ecodorp. Besluitvormingsprocessen baseren we op innoverende organisatiestructuren zoals holacratie of sociocratie. De bewonersorganisatie is als netwerk georganiseerd. Respect voor elkaar stellen we voorop bij onze communicatie. 2. Samenvoorzienend We streven ernaar samenvoorzienend te zijn. Dit betekent dat het ecodorp niet een duurzaam eiland is maar in samenwerking met de hele gemeente werkt aan duurzame oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het opwekken van energie met zonnepanelen, fitnessruimtes en windmolens. We willen slimme wateropvangsystemen bouwen en deze eventueel aanvullen met een waterput. Het afvalwater zuiveren we in een natuurlijk waterfilter (helofytenfilter) op het terrein. Daarnaast werken we met droogtoiletten waarbij menselijke uitwerpselen lange tijd gecomposteerd worden - wat een gesloten kring bewerkstelligt om het voedsel te produceren. We willen onderzoeken of het in Wageningen mogelijk is een biogasinstallatie te bouwen, die (onder meer) het ecodorp van gas kan voorzien om te koken en eventueel mee te verwarmen. Een andere mogelijkheid is aansluiting op een geothermisch warmtenet. Op die manier zijn we op weg naar een fossielvrij bestaan. Diensten worden onderling door de bewoners uitgewisseld. Waar nodig nemen we diensten af bij andere lokale aanbieders. Bovenal delen we onze kennis over autonome systemen graag met geïnteresseerden, en staan we steeds open om met nieuwe ideeën te experimenteren.

3. Gastvrijheid We creëren een plek waar iedereen zich vrij kan voelen, terwijl de grenzen van de samenleving en de aarde worden gerespecteerd. De bewoners kunnen zichzelf zijn en er is ruimte voor mensen om zich terug te trekken en rust te vinden. De buitenruimte is open voor bezoekers. Er zijn bovendien steeds mogelijkheden voor iedereen om nieuwe projecten te beginnen - op het terrein of in de gemeenschappelijke ruimtes. Zo kunnen studenten- of milieuorganisaties, maar ook particulieren, bepaalde ruimtes in het ecodorp gebruiken om workshops of evenementen te organiseren. Reizigers die een paar nachten in Wageningen willen verblijven, zijn welkom om in het ecodorp te overnachten. Het ecodorp is een plek waar we cultuur vormgeven. 4. Gemeenschap We zijn autonoom in onze voorzieningen, maar bouwen tegelijk sterke relaties op met de omringende gemeenschap. Die gemeenschap strekt zich ver buiten het ecodorp uit. We zoeken nauwe samenwerking op met buurtbewoners en inwoners van Wageningen, maar ook met verschillende maatschappelijke organisaties en geïnteresseerden van verder weg. Het ecodorp is een plek waar mensen samenkomen, waar geëxperimenteerd wordt met het verduurzamen van wonen en lokale voedselproductie, en waar verschillende educatieve- en onderzoeksprojecten plaatsvinden die mens en natuur samenbrengen. Denk bijvoorbeeld aan Living Labs gekoppeld aan verschillende vakgebieden van de WUR, of samenwerking met het Louis Bolk Instituut. Ecodorp Wageningen is tevens een plek waar kunstenaars en artiesten de ruimte krijgen om projecten te ontwikkelen, al dan niet rondom een duurzame samenleving. Door de creatieve en kunstzinnige manier waarop het ecodorp met spullen en ruimte omgaat, is er altijd iets nieuws te ontdekken en kan iedereen het speelse kind in zichzelf naar boven halen. Het ecodorp streeft naar integratie tussen verschillende generaties en lagen van de samenleving. Zo zal de aard van de evenementen divers zijn, en is de vergoeding voor evenementen bij voorkeur op vrije donatie gebaseerd, zodat mensen met een lager inkomen zich ook welkom voelen.

We geloven dat als we ons ervoor openstellen om geïnspireerd te worden door de mensen om ons heen en door de natuur waarin we leven, we op een optimistische manier oplossingen vinden voor de problemen waar onze wereld nu en in de toekomst mee te maken krijgt.