Hallo, wij zijn Ecodorp Wageningen. Zullen we de wereld samen mooier maken? Lokaal en bij onszelf!

Wat is een Ecodorp?

Wereldwijd wordt het verschijnsel ecodorp steeds populairder: er zijn in de afgelopen decennia steeds meer voorbeelden te vinden, ook in Nederland. In vergelijking met een duurzame wijk, gaat het concept 'ecodorp' nog een stapje verder. Het is een plek waar duurzaamheid niet alleen wordt geïntegreerd in een buurt middels technologische en planologische aanpassingen, het is ook een inspiratie-hub waar duurzaamheid (in de brede zin van het woord: ecologisch, sociaal, economisch en cultureel) op integrale manier wordt nageleefd door de bewoners. Denk bijvoorbeeld aan consuminderen, hergebruiken en kleinschalig leven, maar ook aan alternatieve organisatiestructuren, culturele activiteiten en out-of-the-box innovaties die enkel mogelijk zijn op kleinere schaal met aangepaste levenswijze. In een ecodorp dragen we actieve zorg voor de integratie van natuur in de leefomgeving, stimuleren we lokale voedselproductie door permacultuur- of agrobosbouw principes en werken we samen aan een gezonde levensstijl. Ecodorpen kunnen worden gezien als experimenteerruimtes waar de samenleving kan leren hoe een groene gemeenschap er uit kan zien wanneer conventionele visies op wonen en leven worden herijkt aan de behoeften van de aarde.

Er is een grote verscheidenheid aanecologische woonprojecten en ecodorpen in Nederland, een aantal voorbeelden hebben ons in het bijzonder geïnspireerd. Bijvoorbeeld Ecodorp Boekel, dat met behulp van een gigantische hoeveelheid partnerschappen op financieel en technisch vlak de meest vooruitstrevende milieu- oplossingen heeft gerealiseerd en de verworven kennis breed deelt. Ook Eva Lanxmeer in Culemborg is al vele jaren een voorbeeld van hoe een ecologische wijk zich op langere termijn kan ontwikkelen, zij dragen bovendien bij aan educatie en ontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis. Ecodorp Noorderland kreeg het voor elkaar de bestemming “ecodorp” in de gemeente Westerwolde teweeg te brengen. En Ecodorp Zuiderveld kwam door inzet van CVEG in korte tijd van de grond in Nijmegen. Project Beekhuizen in Velp is een goed voorbeeld van een ecologisch woonproject waar de natuurwaarden en het verhogen van de biodiversiteit centraal staan. Hiernaast hebben verschillende vrijplaatsen ons geïnspireerd zoals het ADM-terrein in Amsterdam, dat binnen een gedoogconstructie meer dan 20 jaar een belangrijke culturele meerwaarde heeft gebracht aan de hoofdstad van ons land.